ดูซีรี่ย์: ห้องนี้ ไม่มีห่วย The Underclass

ดูซีรี่ย์: ห้องนี้ ไม่มีห่วย The Underclass เมื่อเด็กห้อง A จะต้องตกไปอยู่ห้อง F ห้องสุดห่วยที่ไม่มีใครอยากเข้าใกล้ เธอจะทำอย่างไร ให้ได้กลับมาอยู่ห้อง A อีกครั้ง? Continue reading “ดูซีรี่ย์: ห้องนี้ ไม่มีห่วย The Underclass”